ตรวจสอบสิทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานะ รอการจัดสรรงบประมาณ

  นักเรียนไทย          นักเรียนต่างชาติ
กรอกตัวอักษรที่เห็นอยู่บนหน้าเว็บ